Kullanıcı Sözleşmesi

1.Genel

1.1 Tanımlar

Varan Anında Kargo Teknolojileri A.Ş (“Varan Anında”)

Müşteri: Uygulama üzerinden gönderi veya hizmetlere ilişkin talep oluşturan kişi.

Taraf(lar): Müşteri ve/veya Varan Anında.

Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.

Uygulama: Varan Anında’ya ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen Varan Anında’nın sunduğu hizmetlerin temin edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Varan Anında ait mobil uygulama veya web bazlı yazılım.

Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Ürün(ler): Varan Anında’nın hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve Varan Anında tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet.

1.2 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Varan anında ile Uygulama ziyaretçileri veya kullanıcıları (“Kullanıcı”) arasında Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması ile kabul edilmek suretiyle akdedilmektedir. Sözleşme koşullarının Kullanıcı için uygun olmaması halinde Uygulama ve sunulan hizmetlerin kullanılmaması gerekmektedir.

1.3. İşbu Sözleşme’de Varan anında ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.Kullanıcı Bilgileri

2.1. Uygulamanın kullanılması amacıyla sınırlı olarak Uygulama’ya giriş yapabilmesi ve Uygulama’da yer alan bilgilere erişebilmesi için üye olan kullanıcılara özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. Kullanıcılar, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal Varan anında Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

3.Taşımacı/Taşıtan Üyelik İlişkisinin Kurulması

3.1. Taşımacı veya taşıtan olarak Uygulama’ya üye olmak isteyen Kullanıcı’nın duruma göre ilgili Taşımacı Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıma Şartlarını veya Taşıtan Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıma Şartlarını akdetmesi gerekmektedir. Uygulama üzerinden sunulan taşıma hizmetlerine ilişkin detaylar Taşımacı Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşımacı Taşıma Şartlarını veya Taşıtan Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıtan Taşıma Şartlarını kapsamında belirtilmektedir.

4. Uygulama Üzerinden Yapılacak Yorum, Puanlama ve Şikayetler

4.1. Kullanıcı’lar Uygulama aracılığı diğer Kullanıcı’lara puan verebilecek, yorum yapabilecektir.

4.2. Varan anında, Kullanıcılar arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Varan anında, yorumlarda yer alan ifadeleri, Varan anında’ın faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda veya mevzuat gereği KVKK’de belirlenen işleme şartlarına uygun olarak üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Varan anında, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı’lar tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya Varan anında’ın şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.

4.3. Kullanıcı yazacağı yorumların içeriğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve bu yorumlardan dolayı Varan anında’nın herhangi bir zarara uğraması durumunda Varan anında’ın her türlü zararını ilk talep üzerine nakden ve defaten Varan anında’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4. Varan anında, kendisine iletilen şikâyeti veya yorumları inceledikten sonra, gerekli görmesi halinde Kullanıcı’ları uyarma, Uygulama’dan tamamen çıkarma veya üyeliklerini askıya alma dâhil gerekli gördüğü tüm aksiyonları tek taraflı olarak alma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, bu nedenle herhangi bir hak, alacak, denkleştirme ve zararlarının giderilmesi talebinde bulunamaz.

5. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

5.1 Uygulama’yı kullanabilmek için Kullanıcı’nın, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablete indireceği Uygulama’ya ya da Uygulama’ya erişim sağladığı tarayıcıya ilişkin güncellemeleri takip etmesi gerekmektedir. Uygulama ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan Varan anında sorumlu olmayacaktır.

5.2. Uygulama üzerinden taşıma hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, Kullanıcı’nın coğrafi konum bilgileri, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla Varan anında’ya iletilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verileri Uygulama üzerinden Varan anında tarafından izlenecek ve gerekli olduğu ölçüde diğer kullanıcılar başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

6. Uygulama İçeriği

6.1. Varan anında Uygulama’nın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Uygulama veya Uygulama üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. Varan anında Uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da benzer bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

6.2. Uygulama üzerinde Kullanıcı’lar tarafından yayımlanan yorum, fikir, tavsiye, açıklama, Varan anında Uygulama üzerinden erişilen bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini veya bütünlüğünü garanti etmez.

6.3. Uygulama üzerinde, Varan anında’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitesi veya uygulamalara bağlantı veya referanslar yer alabilir. Varan anında bu internet sitesi ve uygulamaların içerikleri veya bunlar üzerinde yer verilen diğer bağlantılardan sorumlu olmayacaktır.

7. Uygulama’ya Erişim

7.1.1 Uygulama’nın güvenliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, Varan anında tamamen kendi takdirinde olmak üzere her zaman, bazı Kullanıcı’ların veya IP asreslerinin Uygulama’ya erişimini engelleyebilir.

7.2. Varan anında işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali hali başta olmak üzere, her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmasını engelleme veya kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Uygulama’ya ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) Varan anında’a aittir. Kullanıcı, Uygulama veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin ve Varan anında’ya ait bilgileri ve Varan anında’nın Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. Kullanıcı, Varan anında’nın izni olmaksızın, Varan anında’nın Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de Varan anında uygulamasında yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. Varan anında’nın Fikri Mülkiyet’i, Varan anında ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, Varan anında’nın sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar Varan anında’ya aittir. Bu kapsamda Kullanıcı, Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri,Varan anında’nın sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile Varan anında’nın sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul etmektedir.

8.3. Varan anında, Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak tüm verilere ilişkin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Varan anında, bu bilgilerle Kullanıcı kişisel verilerini açıklamaksızın, kişisel veriler anonimleştirilmiş olarak istatistiksel bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu bilgi ve raporları iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir.

9. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

9.1 Varan anında, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Varan anında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

9.2 Varan anında, Kullanıcı bilgileri doğrulamak amacıyla Kullanıcı ile SMS, e-posta veya başka bir vasıta ile iletişim kurabilir.

9.3 Kullanıcı, Uygulama üzerinden paylaşmış olduğu bilgilerin ve içeriğin çeşitli arama motorları tarafından indekslenebileceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebileceğini kabul etmektedir.

9.4 Varan anında ile ilişkiniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Varan anındal, bu bilgileri üçünçü kişilerle paylaşmaz ve reklam amacı ile kullanmaz.

9.5 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri;

Varan anında, kişisel verilerinizi başta Varan anında internet sitesi ve uygulamaları üzerinden kayıt ve güncelleme yapılması olmak üzere, Şirket ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve ilgili iş ortaklarından, internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır.

9.6 Taşımacı üyelik ilişkileriniz kapsamında; Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, taşımacı işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, finans bilgileriniz, çerez kayıtları, müşteri hizmetleri ses kayıtlarınız Varan anında tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve mevzuat gereği her bir işlem bakımından 3 yıl, üyeliğin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır:

Adli sicil kayıt bilgileriniz, üye olurken vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden Varan anında tarafından işlenmekte ve 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

9.7 Varan anında, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Varan anında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

9.8 Varan anında, Kullanıcı bilgileri doğrulamak amacıyla Kullanıcı ile SMS, e-posta veya başka bir vasıta ile iletişim kurabilir.

9.9 Kullanıcı, Uygulama üzerinden paylaşmış olduğu bilgilerin ve içeriğin çeşitli arama motorları tarafından indekslenebileceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebileceğini kabul etmektedir.

9.10 Kullanıcı, cep telefonu, tablet ya da kişisel bilgisayarının çalınması veya kaybedilmesi durumunda derhal Varan anında’ya bildirimde bulunarak kredi/banka kartı bilgilerinin silinmesini talep etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın Varan anında’ya bildirimde bulunmaması halinde meydana gelen zararlardan Varan anında sorumlu olmayacaktır.

10. Bölünebilirlik

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

11. Kullanıcı’ların Varan anında ile İlişkisi

11.1. Varan anında, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Türkiye’de yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, aksi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

12. Değişiklik

12.1. Varan anında, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Uygulama üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Uygulama’yı kullanmaması gerekmektedir.

13. Feragat ve Hakların Kullanılması

13.1. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın Varan anında tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi Varan anında’nın söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

14. Yürürlük

14.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.varananinda.com Web Sitesi ya da Mobil Uygulama’yı kullanması ile yürürlüğe girer.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

15.1 İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.

15.2 Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi Taşıma Sözleşmesi KVKKKullanıcı Sözleşmesi