Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Ve İzin Metni

Varan Anında Kargo Teknolojileri A.Ş (“Varan Anında”), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddeleri uyarınca 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Varan Anında veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ziyaretçilerimizden veya müşterilerimizden gönderi oluşturma ve gönderi alımı kapsamında tarafınızdan talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel olsun ya da olmasın her türlü verileri, yine paylaşılmalarını gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, muhafaza edilebilecek, ilgili üçüncü kişilerle yurt içi ve yurt dışında paylaşılabilecek ve gerektiğinde imha edecek olup, kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilecektir. Bu bağlamda; tarafımıza aktarılan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

İşlenen Kişisel Veriler

Varan Anında tarafından yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

şeklindedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Toplandığı Yerler

Kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Varan Anında, mobil uygulama üzerinden topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

Yasal Yükümlülükler: Varan’ın tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

VARAN söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Elektronik İletiler ve SMS Bilgilendirmesi

Tarafınızca oluşturulan üyelik kaydı işlemleriniz ile gönderi alımı sırasında sizlerin onayı dahilinde toplanmış iletişim bilgileriniz ile Varan Anında tarafından sizlere hizmetlerin tanıtımı, sizlere özel teklif ve kampanyalar için elektronik posta veya kısa mesaj almayı kabul etmiş olursunuz. Elektronik posta ya da kısa mesaj bilgilendirmesinin yapılmasını istemediğiniz takdirde talebiniz üzerine bu bilgilendirmekler yapılmayacaktır.

Kişisel Verinin Saklanması ve İmhası

VARAN Anında, yukarıda detaylı olarak belirtilmiş olan kişi, kanal ve araçlarla toplamış olduğu kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun amaçlar doğrultusunda yine gerekli olduğu sürece saklayabilir. VARAN Anında , mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri siler ve yok eder. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya VARAN Anında tarafından resen yapılmaktadır.

Gizlilik Politikası

VARAN Anında olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda Varan Anında’ya ulaşan kişisel verileriniz gizlidir. Tarafınızca gizlilik politikasını onaylayarak yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan şekilde kişisel verilerinizin toplanmasına, aktarılmasına, saklanmasına ve imha edilmesine açık rıza vermiş olursunuz.

İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre VARAN Anında’ya başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile VARAN Anında’ya iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini; Yazılı olarak ve posta yoluyla, Kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” için tıklayınız. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. “Başvuru Talep Formu” için tıklayınız. SSL Güvenlik Sertifikası ile Güvenli Alışveriş Sistemi VARAN Anında‘nın web sitesinden yapacağınız tüm alışverişler Comodo Positive Güvenlik Sertifikası ile korunmaktadır. SSL'in açılımı Secure Sockets Layer (Güvenli Giriş Katmanı) dır. SSL, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek yapılması işlemidir. En bilinen kullanımı ise, web sitesindeki veri alışverişi esnasında, server ile internet tarayıcısı arasındaki iletişimi şifrelenmesidir. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

Çerezler ve Goggle Analytics

Varan Anında web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten alınan veriler web sitemizi sizlerin tercihlerine göre en iyi hale getirmemizi sağlar. Google tarafından ABD’deki sunucularda toplanan bu veriler arasında IP Adresiniz de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.

VARAN Anında web sitesinde çerezleri kullanmaktadır. Çerezler internet sitesinden gönderilmiş ve kullanıcının ağ tarayıcısına kayıt edilmiş küçük veri parçalarıdır. Kullanıcı gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, İnternet sitesini kullanıcının önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Çerezler IP adresiniz, işletim sisteminiz gibi vb. bilgileri toplayarak daha önce ziyaret edilen sayfaları takip edebilir, böylece çerezler takip ettiğiniz bir ürünü ya da bir hizmetin size yeniden gösterilebilmesini sağlar.

Ağ tarayıcınızı çerez kullanımını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarsanız, sitemizi hala gezebilir fakat birçok özelliğinden yararlanamayabilir ya da satın alım yapamayabilirsiniz.

Değişiklik Güncellemeler

İlgili yasal mevzuat ve/veya VARAN Anında’nın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.VARAN Anında’nın kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni” ’ni okudum.

Gizlilik Sözleşmesi Taşıma Sözleşmesi KVKKKullanıcı Sözleşmesi